Logo www.Frydlantsko.com
  F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y   

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016  / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz
Staré pohlednice a fotografie z Frýdlantska / Alte Ansichtskarten und Fotografien aus Friedländischen  Staré pohlednice a fotografie z celého Frýdlantska.

 Alte Ansichtskarten und Fotografien aus Friedländischen.
Rozhledna a chata na Smrku/Aussichtsturm und Schutzhütte auf der Tafelfichte  Původní rozhledna a chata na Smrku (1124 m n. m.), stavba nové rozhledny.

 Aussichtsturm und Schutzhütte auf der Tafelfichte (1124 m ü. d. M.).
Staré pohlednice a fotografie z Jizerských hor / Alte Ansichtskarten und Fotografien aus dem Isergebirge  Staré pohlednice a fotografie z Jizerských hor.

 Alte Ansichtskarten und Fotografien aus dem Isergebirge.
Fotky z rogala/Flugaufnahmen  Fotografie pořízené z motorového rogala / Flugaufnahmen :
 21.04.2004 - Krásný Les, Frýdlant.
 17.09.2004 - Nové Město p. S., Ludvíkov, Hejnice, Ferdinandov, Raspenava.  
Nabídka CD/CD Angebot  Nabídka CD
 CD Angebot
Navštivte Dvůr Hlaváč č.8 ve Vsi  Pozvánka k návštěvě Dvora Hlaváč ve Vsi.
 Einladung zum Besuch des Hofs Hlaváč in Ves (Wiese).