Vážení přátelé.

Přestože k otevření rozhledny na Smrku byla vydána krásná brožura s mnoha fotografiemi,
jak původní rozhledny z roku 1892 a chaty, tak i snímky ze stavby rozhledny nové, rozhodl
jsem se sestavit větší množství pohlednic a fotografií věnovaných Smrku. Jedná se především
o staré pohlednice pokrývající zejména první polovinu minulého století. Nejvíce fotografií pak
zachycuje chronologicky stavbu nové rozhledny. Fotografie byly pořízeny od května do října
roku 2003. V této době jsem vystoupil na vrchol Smrku celkem desetkrát, dvakrát pěšky
z Nového Města p. S. a zbytek na kole z Hejnic. Stavba nové rozhledny přilákala mnoho
turistů. Nadšenců, kteří zachytili stavbu rozhledny fotoaparátem nebo kamerou, bylo mnoho.
Často jsem zde potkával např. p. Nádeníka a p. Jeřábka, oba z Nového Města, ale i řadu
dalších. Právě od p. Ing. Karla Jeřábka jsem dostal na CD množství fotografií ze stavby
rozhledny, tyto jsem doplnil vlastními fotografiemi a seřadil vše chronologicky. Vznikla tak
série fotografii dosti podrobně zachycující prakticky skoro všechny fáze výstavby rozhledny.