Pomník Theodora Körnera

Theodor Körner (*23.09.1791,+26.08.1813)
Slavný německý romantický básník a hrdina napoleonských válek.
Theodor Körner pocházel z Drážďan (nar. 1791). Studoval filozofii
a přírodní vědy. Svou vlast musel opustit pro nedovolený souboj,
stal se básníkem v Schillerově stylu, ve Vídni psal veršované divadelní hry.
V březnu roku 1813 vstoupil k dobrovolníkům bojujícím proti Napoleonovi.
Hned v prvním boji byl vážně zraněn a v srpnu roku 1813 v další bitvě
ve věku pouhých 22 let padl. Jeho bojovná lyrika vyšla posmrtně ve sbírce Lyra a meč.

Vrchol Smrku navštívil T. Körner jako osmnáctiletý mladík 16.srpna 1809.
Po sto letech pak novoměstští občané odhalili pamětní kámen připomínající
tuto návštěvu. Körner navštívil v Čechách i řadu dalších míst, v roce 1811
např. hrad Střekov. Zájem o přírodní zákoutí a tajemná místa sebou přinesl
romantismus na počátku 19. století. Podobně procházel mnohá místa Čech
později také český básník Karel Hynek Mácha.

Smrk010 Tafelfichte - Isergebirge 1122 m.
Theodor - Körner - Stein.
Smrk - Jizerské hory 1122 m.
Kámen Theodora Körnera.
Smrk085 Isergeb. Tafelfichte
Th. Körner Gedenkstein.
Jiz. hory. Smrk
Pamětní kámen Th. Körnera.
Foto/vydal Paul Hirche, Neustadt a. T.
?
Smrk086 Isergeb. Tafelfichte 1122 m. Körnerstein.
Jiz. hory. Smrk 1122 m. Körnerův kámen.
Verlag : Anpflanzungs- u. Verschönerungsverein
Neustadt a. T.
Vydal : Zvelebovací a zkrášlovací spolek
v Novém Městě pod Smrkem.
Pohlednice zaslána 01.10.1934.
Smrk099 Pomník na Smrku,
příslušníci SOS v roce 1938.
Smrk009 Körnerův pomník na Smrku,
kámen opatřený bronzovou deskou
s reliéfem básníka. Deska zde
vydržela pouze krátkou dobu.
Kolem roku 1940.
Smrk043 A ještě jednou záběr zřejmě
ze stejného negativu,
ale v lepším provedení.
Smrk087 Körnerův pomník na Smrku,
foto R. Jelínek,
stav kolem roku 1975.
Smrk060 Pomník v zimě.
Foto p. Karel Nádeník
v roce 2000.
Na Smrk 08.05.2003_25 Körnerův pomník.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_28 Körnerův pomník.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_29 Körnerův pomník.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_30 Nová deska Körnerova pomníku.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_31 Körnerův pomník.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_32 Körnerův pomník.
08.05.2003
Na Smrk 08.05.2003_57 Cesta od rozhledny k pomníku.
08.05.2003