F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

VES
WIESE

Ves 017a Gruss aus Wiese
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1902.
Ves 002 Gruss aus Wiese (Deutsch)=Böhmen.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi (Něm.)=Čechy.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1905, DA.
Ves 006 Gruss aus Wiese in Böhmen.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi v Čechách.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908, KA.
Ves 001 Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
(Wiese/Wiese/Gasthaus zum Kretscham/
Gasthaus zur Erholung/Schloss in Ostrichen)
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
(Ves/Ves/Hostinec "zum Kretcham"/
Hostinec "zur Erholung"/Zámek v Ostrichen (dnes Ostróżno v Polsku)
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1917.
Ves 016a Gruss aus Wiese
Totalansicht / Gasthaus zur Erholung / Fabrik
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi
Celkový pohled / Hostinec "zur Erholung" / Továrna
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice datována 12.07.1915.
Ves 016aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Wiese
Totalansicht
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi
Celkový pohled
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice datována 12.07.1915.
Ves 016aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Wiese
Gasthaus zur Erholung
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi
Hostinec "zur Erholung"
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice datována 12.07.1915.
Ves 016aV3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Wiese
Fabrik
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi
Továrna
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice datována 12.07.1915.
Ves 005 Gruß aus Wiese. Bez. Friedland i. B.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi. Okr. Frýdlant v Č.
Ves 005V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
Wiese.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
Ves.
Ves 005V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
Gasthaus zur Erholung.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
Hostinec "zur Erholung".
Ves 005V3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
Neissers Bäckerei.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
Neisserovo pekařství.
Ves 005V4 Detail 4) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
Fabrik.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
Továrna.
Ves 015a Gruß aus Wiese Bez. Friedland i. B.
Wiese / Gasthaus zum Kretscham
Gasthaus zur Erholung / Schloss in Ostrichen
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi okr. Frýdlant v Č.
Ves / Hostinec "zum Kretscham"
Hostinec "zur Erholung" / Zámek v Ostrichen (dnes Ostróżno v Polsku)
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1928.
Ves 018a Frühling im Isergebirge.
-----------------------------------------------------------------------------
Jaro v Jizerských horách.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána roku 1921.
Ves 003 Wiese b. Friedland - Gasthaus zum Felsenkeller.
-----------------------------------------------------------------------------
Ves u Frýdlantu - Hostinec "zum Felsenkeller.
Ves 012a Ves
-----------------------------------------------------------------------------
Wiese
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána roku 1921, zaslána 1925.
Ves 009a Gruß aus Wiese.
Gasthaus z. Erholung.
Kirche.
Bäckerei u. Krämerei.
Fabrik.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi.
Hostinec "z. Erholung".
Kostel.
Pekařství a kramářství.
Továrna.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ves 009aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese.
Gasthaus z. Erholung.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi.
Hostinec "z. Erholung".
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ves 009aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Wiese.
Bäckerei u. Krämerei.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav ze Vsi.
Pekařství a kramářství.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ves 007 Dvůr Hlaváč ve Vsi.
-----------------------------------------------------------------------------
193?
Ves 008 Dvůr Hlaváč ve Vsi.
-----------------------------------------------------------------------------
193?
Ves 014a Pfarrkirche Wiese, Sudetengau
-----------------------------------------------------------------------------
Farní kostel Ves, Sudetská župa
razítko Farní úřad Ves okres Frýdlant
-----------------------------------------------------------------------------
Vydáno kolem roku 1940.
Ves 011a Sommerfrische - Wiese.
-----------------------------------------------------------------------------
Letovisko - Ves.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1941.
Ves 019a WIESE i. Böhmen
Hochwasser im Wittigtal an der preussisch - böhmischen Grenze
-----------------------------------------------------------------------------
VES v Čechách
Povodeň v údolí Smědé na prusko - české hranici
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1914.
Ves 013a Wiese. Sudtg.
-----------------------------------------------------------------------------
Ves. Sudet. župa.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána v roce 1941.
Ves 021a Wiese b. Friedland B.
-----------------------------------------------------------------------------
Ves u Frýdlantu v Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1928.
Ves 004 Wiese i. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Ves v S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1943.