F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

RASPENAVA - kostel
Raspenau - Kirche

Raspenava 033 GEPLANTER NEUBAU DER RASPENAUER
PFARRKIRCHE.
-----------------------------------------------------------------------------
Plánovaná novostavba raspenavského farního kostela.
-----------------------------------------------------------------------------
1907 ?
Raspenava 058 RASPENAU i. B. Kirche und Post.
-----------------------------------------------------------------------------
RASPENAVA v Č. Kostel a pošta.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána v roce 1908.
Raspenava 090 Pohlednice zaslána roku 1930.
Raspenava 124 Raspenau i. B.
-----------------------------------------------------------------------------
Raspenava v Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1935.
Raspenava 038 Raspenau - Mildenau (Sudetengau)
Blick auf die Kirche.
-----------------------------------------------------------------------------
Raspenava - Luh (Sudetská župa)
Pohled na kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1943.
Raspenava 034 Raspenava - Kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Raspenava 032 Raspenava - Jizerské hory.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Raspenava 118a Raspenava - Jizerské hory.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1948.
Raspenava 117 Raspenava.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal : ORBIS.
Pohlednice zaslána roku 1956.
Raspenava 035 RASPENAVA (okres Frýdlant v Č.)
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal : ORBIS
?
Raspenava 037 Raspenava.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal : ORBIS.
?
Raspenava 020 Raspenava.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal ORBIS.
?
Raspenava 021 Raspenava.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal ORBIS.
?