F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
Slavnost ku příležitosti 420 let založení města

O420_080 Plakát s programem NOVOMĚSTSKÝCH SLAVNOSTÍ
O420_015 Příjezd zemského správce se svou družinou.
O420_016 ...
O420_017 ...
O420_018 ...
O420_021 ...
O420_001 ...
O420_023 Slavnostní řeč místostarosty města a zemského
správce k lidu. Předání symbolického klíče od města
zemskému správci.
O420_024 ...
O420_025 ...
O420_027 ...
O420_028 ...
O420_034 Zemský správce prochází v doprovodu místostarosty
města a své družiny městské tržiště.
O420_035 ...
O420_036 ...
O420_038 ...
O420_040 ...
O420_041 ...
O420_042 ...
O420_044 ...
O420_045 ...
O420_004 K poslechu hrála dobová hudba.
O420_006 ...
O420_086 Sváťovo divadélko hrálo pro děti několik
představení známých pohádek.
O420_077 ...
O420_007 ...
O420_009 ...
O420_087 Razily se zde také staré stříbrňáky a zlaťáky.
O420_078 ...
O420_029 ...
O420_012 ...
O420_030 U lučištníka jste si mohli vystřelit z kuše.
O420_031 ...
O420_039 ...
O420_002 Mohli jste zde shlédnout také umění
profesionálních dřevorubců a sami si zasoutěžit.
O420_081 ...
O420_082 ...
O420_083 ...
O420_084 ...
O420_085 ...
O420_096 ...
O420_097 ...
O420_098 ...
O420_099 ...
O420_048 Exekuce nepoctivého lapky
O420_049 ...
O420_052 ...
O420_053 ...
O420_058 ...
O420_060 ...
O420_061 ...
O420_062 ...
O420_063 ...
O420_065 ...
O420_066 ...
O420_067 ...
O420_068 ...
O420_069 ...
O420_070 ...
O420_071 ...
O420_073 ...
O420_074 ...
O420_075 ...
O420_076 ...
O420_079 ...
O420_088 Vystoupení fakíra s hadem.
O420_089 ...
O420_090 ...
O420_091 ...
O420_092 ...
O420_094 ...
O420_095 ...
O420_100 Střelba z historických pušek
O420_102 ...
O420_103 ...