F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

LUDVÍKOV POD SMRKEM
LUSDORF an der TAFELFICHTE

Ludvikov 023 Gruss aus Lusdorf b. F., B.
Lusdorf, Kirche, Gasthaus zum Eisenhammer
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F., Č.
Ludvíkov, Kostel, Hostinec "zum Eisenhammer
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 023V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Lusdorf b. F., B.
Gasthaus zum Eisenhammer
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F., Č.
Hostinec "zum Eisenhammer
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 023V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Lusdorf b. F., B.
Kirche.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F., Č.
Kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 037a Gruss aus Lusdorf b. F. B.
Lusdorf.
Schule.
Gasthaus zur Krone.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F. Č.
Ludvíkov.
Škola.
Hostinec "zur Krone".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1901.
Ludvikov 037aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Lusdorf b. F. B.
Schule.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F. Č.
Škola.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1901.
Ludvikov 037aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Lusdorf b. F. B.
Gasthaus zur Krone.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova u F. Č.
Hostinec "zur Krone".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1901.
Ludvikov 033 GRUSS AUS LUSDORF.
Volksschule.
Gasthaus zur Krone u. k. k. Postamt.
Kirche.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Škola.
Hostinec "U koruny" a c. k. Poštovní úřad.
Kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 033V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Volksschule.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Škola.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 033V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Gasthaus zur Krone u. k. k. Postamt.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Hostinec "U koruny" a c. k. Poštovní úřad.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 033V3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Kirche.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1900.
Ludvikov 036a GRUSS AUS LUSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
-----------------------------------------------------------------------------
?, DA
Ludvikov 013 Gruß aus Lusdorf an der Tafelfichte.
Deutsch - Böhmen im Jahre 1903.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova pod Smrkem.
V roce 1903.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána v roce 1903.
Ludvikov 030a Gruss aus LUSDORF an der Tafelfichte.
Deutsch - Böhmen.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z LUDVÍKOVA pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ludvikov 012 Gruss aus Lusdorf. Von Süd. Von Nord.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova. Od jihu. Od severu.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ludvikov 001 GRUSS AUS LUSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ludvikov 025a GRUSS AUS LUSDORF.
Franz Reim`s Bäckerei.
Gasthaus "zum Eisenhammer".
Gasthaus "Kaiser von Österreich".
Gasthaus "zur Krone".
Volks-Schule.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Pekárna Franze Reima.
Hostinec "zum Eisenhammer".
Hostinec "Kaiser von Österreich".
Hostinec "zur Krone".
Škola.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 025aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Volks-Schule.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Škola.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 025aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Franz Reim`s Bäckerei.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Pekárna Franze Reima.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 025aV3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Gasthaus "zum Eisenhammer".
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Hostinec "zum Eisenhammer".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 025aV4 Detail 4) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Gasthaus "Kaiser von Österreich".
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Hostinec "Kaiser von Österreich".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 025aV5 Detail 5) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS AUS LUSDORF.
Gasthaus "zur Krone".
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV Z LUDVÍKOVA.
Hostinec "zur Krone".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána po roce 1908.
Ludvikov 015 Lusdorf.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov.
-----------------------------------------------------------------------------
19.03.1922
Ludvikov 016 Lusdorf.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov.
-----------------------------------------------------------------------------
19.03.1922
Ludvikov 017 Lusdorf.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov.
-----------------------------------------------------------------------------
19.03.1922
Ludvikov 028a Gruss aus Lusdorf a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1925.
Ludvikov 011 Gruss aus Lusdorf a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1925.
Ludvikov 026a Fachwerkbau aus dem Friedländischen (Lusdorf).
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána v roce 1926.
Ludvikov 024a Gruss aus LUSDORF a./T.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z LUDVÍKOVA p./S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1927.
Ludvikov 035a LUSDORF a./Tafelfichte.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov p./Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1926.
Ludvikov 003 Gruß aus Lusdorf.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Ludvíkova.
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Ludvikov 018 Hojerhaus. Zwischen Lusdorf u. Neustadt.
-----------------------------------------------------------------------------
Dům mezi Ludvíkovem a Novým Městem.
Ludvikov 004 Lusdorf b. Neustadt a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov u Nového Města p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Ludvikov 031a Lusdorf a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1933.
Ludvikov 027 LUSDORF a. T. Försterhaus.
-----------------------------------------------------------------------------
LUDVÍKOV p. S. Hájovna.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ludvikov 007 Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Ludvikov 029a Ludvíkov p. S.
V pozadí N. Město p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Ludvikov 008 Lusdorf b. Neustadt a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov u Nového Města p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1937.
Ludvikov 032a Lusdorf b. Neustadt a. T.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov u Nového Města p. S.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1938.
Ludvikov 005 Lusdorf a. T. Kreis Friedland / Isergebirge.
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov p. S. Okres Frýdlant / Jizerské hory.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1940.
Ludvikov 034a Lusdorf an der Tafelfichte
-----------------------------------------------------------------------------
Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1942.
Ludvikov 014 Popis rukou :
Ruine der Lusdorfer Buschbrettmühle 1957.
Ludvikov 010 Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal ORBIS.
Ludvikov 006 Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Vydal ORBIS.
Ludvikov 019 Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Foto E. Karlová.
Vydal : Nakladatelství Orbis - Praha.
Ludvikov 020 Ludvíkov pod Smrkem.
-----------------------------------------------------------------------------
Foto F. Peuker.
Vydal : Nakladatelství Orbis - Praha.
Pohlednice zaslána roku 1971.