F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

LOUČNÁ
LAUTSCHE

Loucna 003a Gruss aus LAUTSCHE. Ph. Schärs Gasthaus.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z LOUČNÉ. Hostinec Ph. Schära.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1905, DA.
Loucna 002a Gruß aus Lautsche (Böhmen)
Krämerei Stefan Feller
Dorfansicht
Volksschule
Schär's Gasthaus
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Loučné (Čechy)
Hokynářství Stefana Fellera
Pohled na ves
Škola
Schärův hostinec
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána kolem roku 1910.
Loucna 002aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Lautsche (Böhmen)
Krämerei Stefan Feller
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Loučné (Čechy)
Hokynářství Stefana Fellera
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána kolem roku 1910.
Loucna 002aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Lautsche (Böhmen)
Dorfansicht
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Loučné (Čechy)
Pohled na ves
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána kolem roku 1910.
Loucna 002aV3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Lautsche (Böhmen)
Volksschule
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Loučné (Čechy)
Škola
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána kolem roku 1910.
Loucna 002aV4 Detail 4) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruß aus Lautsche (Böhmen)
Schär's Gasthaus
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Loučné (Čechy)
Schärův hostinec
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána kolem roku 1910.
Loucna 001 LAUTSCHE, POST WEIGSDORF I. BÖHMEN.
Gasthaus "zum alten Schloß"
-----------------------------------------------------------------------------
LOUČNÁ, POŠTA VIŠŇOVÁ V ČECHÁCH.
Hostinec "u starého zámku"
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána v roce 1929.