F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

KRISTIÁNOV
CHRISTIANSAU

Kristianov 002a Gruss aus Christiansau
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
-----------------------------------------------------------------------------
190?, DA
Kristianov 002aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Christiansau
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
-----------------------------------------------------------------------------
190?, DA
Kristianov 002aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Christiansau
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
-----------------------------------------------------------------------------
190?, DA
Kristianov 002aV3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Christiansau
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
-----------------------------------------------------------------------------
190?, DA
Kristianov 004a CHRISTIANSAU, Gasthaus "zum Erlbachthal".
-----------------------------------------------------------------------------
KRISTIÁNOV, hostinec "zum Erlbachthal".
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Kristianov 004aV1 CHRISTIANSAU
-----------------------------------------------------------------------------
KRISTIÁNOV
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Kristianov 004aV2 CHRISTIANSAU, Gasthaus "zum Erlbachthal".
-----------------------------------------------------------------------------
KRISTIÁNOV, hostinec "zum Erlbachthal".
-----------------------------------------------------------------------------
?, KA
Kristianov 003a Gruss aus Christiansau
Restaurationsgarten.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
Restaurační zahrada.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Kristianov 003aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Christiansau
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
-----------------------------------------------------------------------------
?
Kristianov 003aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Christiansau
Restaurationsgarten.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
Restaurační zahrada.
-----------------------------------------------------------------------------
?
Kristianov 001 Gruss aus Christiansau
Gasthof zum Waldfrieden.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Kristiánova
hostinec "zum Waldfrieden".
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1911.