F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

FRÝDLANTSKÁ ROZHLEDNA

Původní dřevěná rozhledna byla z roku 1890.
Ta byla v roce 1907 nahrazena cihlovou rozhlednou.
30. dubna 2007 uběhlo přesně 100 let od slavnostního otevření.

FRIEDLAND IN BÖHMEN - Aussichtsturm

Holzturm - 1890.
Aussichtsturm aus Ziegeln - am 30. April 1907 erröffnet.

F0882a_V GRUSS vom RESSELBERG bei Friedland.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Resselovy hory u Frýdlantu.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1901.
F0881a_V GRUSS vom RESSELBERG bei Friedland.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Resselovy hory u Frýdlantu.
F0881aV1_V Detail z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
GRUSS vom RESSELBERG bei Friedland.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Resselovy hory u Frýdlantu.
F0073a_LC Aussichtsthurm auf der Dresslerhöhe
Friedland i. Böhmen
-----------------------------------------------------------------------------
Rozhledna na Resselově výšině
Frýdlant v Čechách
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1902.
F0072a_LC Aussichtsthurm am Resselsberg
-----------------------------------------------------------------------------
Rozhledna na Resselově hoře
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1903.
F0884a_V Gruss aus Friedland i. B.
Aussichtsthurm / Schloss / Rathaus /
Kaiser Franz Josef's Landwirtschaftshaus
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Frýdlantu v Č.
Rozhledna / Zámek / Radnice /
Zemědělský dům císaře Františka Josefa
F0884aV1_V Detail z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Friedland i. B.
Aussichtsthurm
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Frýdlantu v Č.
Rozhledna
F0081a_LC Friedland i. B.
Aussichtsthurm auf der Dreslerhöhe
-----------------------------------------------------------------------------
Frýdlant v Č.
Rozhledna na Dreslerově výšině
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1905 (1906?).
F0075a_LC Friedland i. B.
Aussichtsthurm auf der Dreslerhöhe
-----------------------------------------------------------------------------
Frýdlant v Č.
Rozhledna na Dreslerově výšině
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice datována - srpen 1907.
F0084a_LC FRIEDLAND i. B.
Aussichtsturm auf der Dresslerhöhe
-----------------------------------------------------------------------------
FRÝDLANT v Č.
Rozhledna na Dresslerově výšině
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1913.
F0074a_LC Aussichtsturm Resselsberg.
-----------------------------------------------------------------------------
Rozhledna na Resselově hoře.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1927.
F0082a_LC FRIEDLAND I. B.
-----------------------------------------------------------------------------
Frýdlant v Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána v roce 1930.
F0085a_LC Frýdlant v Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1949.
F0083a_LC OTEVŘENÍ TURISTICKÉ ZÁKLADNY
OT TJ SLOVAN FRÝDLANT 6.11.1982
-----------------------------------------------------------------------------
Použita fotokopie pohlednice z roku 1907
Friedland i. B. Dressler - Höhe. 1907
Frýdlant v Č. Dresslerova výšina. 1907