F R Ý D L A N T S K O  -  J I Z E R S K É   H O R Y

© Ing. Rostislav Jelínek  2002-2016 / E-mail: Frydlantsko@seznam.cz

Zpět na stránky www.Frydlantsko.com                 Zurück auf www.Frydlantsko.com                      Back to www.Frydlantsko.com

ARNOLTICE
ARNSDORF

Arnoltice 006 GRUSS aus ARNSDORF.
Arnsdorf/Gartenlaube/Forsthaus/
Gasthaus zur grünen Laube.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV z ARNOLTIC.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1901.
Arnoltice 014a Gruss aus Arnsdorf i/B.
Kirche und Kretscham.
Josef Blösches Gasthaus.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v/Č.
Kostel a hostinec.
Hostinec Josefa Blösche.
Arnoltice 014aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Arnsdorf i/B.
Kirche und Kretscham.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v/Č.
Kostel a hostinec.
Arnoltice 014aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Arnsdorf i/B.
Josef Blösches Gasthaus.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v/Č.
Hostinec Josefa Blösche.
Arnoltice 015a Gruss aus ARNSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z ARNOLTIC.
Arnoltice 015aV1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus ARNSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z ARNOLTIC.
Arnoltice 015aV2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus ARNSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z ARNOLTIC.
Arnoltice 009a Gruss aus Arnsdorf i. B.
Kirche.
Blösche's Gasthof.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v Č.
Kostel.
Blöscheho hostinec.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1904.
Arnoltice 001 Arnsdorf. Bez. Friedland i. Böhmen.
Wöhls Dampfziegelei. Schäfers Gasthaus.
Volksschule. Totalansicht.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice. Okr. Frýdlant v Čechách.
Wöhlova parní cihelna. Schäferův hostinec.
Škola. Celkový pohled.
Arnoltice 001V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf. Bez. Friedland i. Böhmen.
Wöhls Dampfziegelei.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice. Okr. Frýdlant v Čechách.
Wöhlova parní cihelna.
Arnoltice 001V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf. Bez. Friedland i. Böhmen.
Schäfers Gasthaus.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice. Okr. Frýdlant v Čechách.
Schäferův hostinec.
Arnoltice 001V3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf. Bez. Friedland i. Böhmen.
Volksschule.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice. Okr. Frýdlant v Čechách.
Škola.
Arnoltice 008 Gruss aus Arnsdorf i. B.
Dampfziegelei Emil Wöhl
Kretscham und Kirche
Rudolf Blösches Gasthaus
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v Č.
Parní cihelna Emila Wöhla
Hospoda a kostel
Hostinec Rudolfa Blösche
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána během 1. sv. války.
Arnoltice 008V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Arnsdorf i. B.
Dampfziegelei Emil Wöhl
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v Č.
Parní cihelna Emila Wöhla
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána během 1. sv. války.
Arnoltice 008V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Arnsdorf i. B.
Kretscham und Kirche
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v Č.
Hospoda a kostel
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána během 1. sv. války.
Arnoltice 008V3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Gruss aus Arnsdorf i. B.
Rudolf Blösches Gasthaus
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z Arnoltic v Č.
Hostinec Rudolfa Blösche
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána během 1. sv. války.
Arnoltice 016a GRUSS aus ARNSDORF.
-----------------------------------------------------------------------------
POZDRAV z ARNOLTIC.
Arnoltice 002 Gruß aus Anton Ullrichs Gasthaus zur Reichsstraße
in Arnsdorf.
-----------------------------------------------------------------------------
Pozdrav z hostince Antonína Ullricha U říšské hranice
v Arnolticích.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1916.
Arnoltice 007 Arnsdorf b. Friedland i. B.
Mühle und Dampfziegelei des Emil Wöhl.
Schule u. Kirche.
Gasthaus und Fleischerei d. Ferdinand Schäfer,
schöner Ausflugsort direkt am Katharinberg.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice u Frýdlantu v Č.
Mlýn a parní cihelna Emila Wöhla.
Škola a kostel.
Hostinec a řeznictví Ferdinanda Schäfera,
pěkné výletní místo přímo na Katharině hoře.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1918.
Arnoltice 007V1 Detail 1) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf b. Friedland i. B.
Mühle und Dampfziegelei des Emil Wöhl.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice u Frýdlantu v Č.
Mlýn a parní cihelna Emila Wöhla.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1918.
Arnoltice 007V2 Detail 2) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf b. Friedland i. B.
Schule u. Kirche.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice u Frýdlantu v Č.
Škola a kostel.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1918.
Arnoltice 007V3 Detail 3) z předchozí pohlednice :
-----------------------------------------------------------------------------
Arnsdorf b. Friedland i. B.
Gasthaus und Fleischerei d. Ferdinand Schäfer,
schöner Ausflugsort direkt am Katharinberg.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice u Frýdlantu v Č.
Hostinec a řeznictví Ferdinanda Schäfera,
pěkné výletní místo přímo na Katharině hoře.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1918.
Arnoltice 003 ARNSDORF, Bezirk Friedland i. B.
-----------------------------------------------------------------------------
ARNOLTICE. Okres Frýdlant v. Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice byla vydána v roce 1928.
Arnoltice 017a EMIL WÖHL, Walzenmühle u. Ziegelei mit Dampfbetrieb,
ARNSDORF, Bez. Friedland i. B., Tel. Nr. Friedland 42.
-----------------------------------------------------------------------------
EMIL WÖHL, Mlýn a cihelna s parním pohonem,
ARNOLTICE, Okr. Frýdlant v Č., tel. č. Frýdlant 42.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice byla vydána v roce 1929.
Arnoltice 005 Gasthaus " Grüne Laube" Arnsdorf bei Friedland i. B.
-----------------------------------------------------------------------------
Hostinec " Grüne Laube" Arnoltice u Frýdlantu v. Č.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1935.
Arnoltice 012
Arnoltice 004 Arnsdorf Kreis Friedland / Isergebirge.
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice okres Frýdlant / Jizerské hory.
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1942.
Arnoltice 010a Arnsdorf, Kreis Friedland (Isergebirge)
-----------------------------------------------------------------------------
Arnoltice, okres Frýdlant (Jizerské hory)
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice zaslána roku 1943.
Arnoltice 013a Kostel v Arnolticích
-----------------------------------------------------------------------------
Pohlednice vydána roku 1929.
Arnoltice 011R Kostel v Arnolticích.
V pravé části fotografie jsou vidět malé
dřevěné domky, vyráběné v Černousích. Po
druhé světové válce stovky těchto domků
používali nějaký čas vojáci Rudé armády.
Pak byly používány např. pro chov drůbeže.
-----------------------------------------------------------------------------
Fotografie pořízená asi kolem roku 1950.