CD můžete objednat zasláním e-mailu na tuto adresu : Frydlantsko@seznam.cz

Uveďte titul a počet CD a adresu, na kterou bude CD zasláno poštou.
Po odeslání zásilky Vám zašlu e-mail s celkovou cenou CD (cena CD + skutečné poštovné)
a číslo účtu (ČS), kam prosím po obdržení zásilky převeďte příslušnou částku.
Na Vaše přání mohu zaslat samozřejmě i poštou na dobírku.

Ročenky Německého ještědsko - jizerského horského spolku 1891 - 1941
Zvětšit náhled na 7 CD Ročenky Ročenky Německého ještědsko - jizerského horského
spolku z let 1891 až 1941

Na 7 CD je naskenováno a uloženo ve formátu JPEG
všech 51 ročenek horského spolku, které vycházely
od roku 1891 až do roku 1941. Ročenky jsou kompletní
včetně obrazových příloh a reklamních částí.
V ročenkách lze nalézt kromě popisu činnosti spolku
také množství zajímavých informací z dané oblasti,
o horských chatách, rozhlednách, články věnované
historii, významným osobnostem, důležitým událostem.
Ročenky se často zaměřovaly na určité téma,
např. ročenka z roku 1930 je z velké části věnována
malíři W. F. Jägerovi a jeho dílu.
Také z obsáhlých reklamních částí, které jsou vždy
na konci ročenky, lze čerpat množství poznatků
o místních firmách, pensionech, hotelích atd.
Na posledním CD je obsah všech ročníků uložený
ve formátu XLS pro aplikaci EXCEL.
Ročenky vycházely ještě řadu let po 2. světové válce
v Německu. Na tradici vydávání ročenek v současnosti
navázalo občanské sdružení Jizersko-ještědský horský
spolek, který každý rok vydává obdobně zaměřené a
velice zdařilé ročenky s bohatým a zajímavým obsahem.

Cena 7 CD Ročenky Německého ještědsko-jizerského
horského spolku
je 500 Kč (+ skutečné poštovné).